you can't buy love but you can rescue it


Our prime purpose in this life is to help others

cyto voor-animali

Verloskunde

Van dekking tot bevalling


Wat kan Animali voor u betekenen

Of u nu een grote fokkerij heeft of graag voor de eerste maal een nestje heeft, wij zijn steeds bereid u op een professionele manier met raad en daad bij te staan.

Voor de Dekking:
Officieel onderzoek
:
dysplasie (digitale RX), DNA-afname
Patella en oogonderzoek (niet officieel).
Klinisch onderzoek reu en teef.
Spermaonderzoek op concentratie, vitaliteit en vormafwijkingen.
Onderzoek geslachtsapparaat.
Vaginaal uitstrijkje voor bacteriologisch onderzoek.
Inwendig onderzoek
Progesteron bepaling, uiterst nauwkeurig: Voorspelling ovulatie en bepalen van het ideale tijdstip voor de dekking, met hoogste slaagkansen, Bevestiging van ovulatie, Detectie stille loopsheid, Monitoren luteale fase tijdens de dracht bij bepaalde rassen (Duitse Herder, Old English Sheepdog, …)
Advies ivm tijdstip dekking, KI of natuurlijk.
Onderzoek/begeleiding bij fertiliteitsproblemen.

De dekking:
Advies en assistentie bij een natuurlijke dekking. Kunstmatige inseminatie (transcervicaal).

Tijdens de zwangerschap
:
Herpes vaccin, Echografie: drachtdiagnose vanaf 21dagen, opvolgen gewichtstoename, RX: op 8 weken, Advies ontworming, Advies voeding, Advies supplementen, Advies kraampakket, Advies werpkist & omgeving.

De bevalling
:
Geboortebegeleiding, 24/24, 7/7 bereikbaar! Keizersnedes zijn routine voor onze praktijk, Controle teef na de bevalling, Advies kraampakket, kraaminrichting, werpkist.

Pups:

Neonatologie, Controle naveltjes, bijklauwen, water puppy syndroom, swimming puppy syndroom en gespleten gehemeltes, Opsporen van hartafwijkijngen, Ontwormingsschema, Voedingsschema + opvolging groeicurve gewichten.

Algemeen:

Antistof titterbepaling, Advies ivm hygiëne: reinigen en ontsmetten, Bloedonderzoek, Mestonderzoek, Bedrijfsbezoeken (wekelijks/maandelijks), Vaccinatieschema’s, Brede rasspecifieke kennis, Bedrijfsindeling: advies ivm hygiëne, reinigen en ontsmetten, inrichting, ventilatie, Klinisch onderzoek.

verloskunde

Fokkers ABC

Van idee tot de dracht


U wilt graag een nestje?

Vroeger dacht men dat het beter zou zijn voor de hond als zij één keer een nestje kreeg. Dit blijkt zeker niet waar te zijn, het maakt absoluut geen verschil voor de toekomstige groei of ontwikkeling of uw hond wel of niet een nestje krijgt. Dit is dus geen goede reden om aan een nestje te beginnen.
Naast een goede voorbereiding en veel energie is ook kennis nodig om deze bijzondere gebeurtenis goed te kunnen begeleiden.
Zo zijn er een aantal wettelijke bepalingen waar u rekening mee zal moeten houden:
Particulieren mogen wettelijk tot 2 nestjes per jaar fokken.
Adverteren kan u enkel na aanvraag van een kennelnaam bij Sint-Hubertus.
Vanaf 5 honden moet u een milieuvergunning klasse 3 aanvragen bij de gemeente. Vanaf 10 honden is een milieuvergunning klasse 2 noodzakelijk
Is uw hond een rashond dan neemt u voor de dekking best contact op met de rasclub en/of St-Hubertus om de voorwaarden te kennen waaraan u en uw hond moeten voldoen om te mogen fokken. Verschillend van ras tot ras zijn er een aantal onderzoeken die optioneel tot zelfs verplicht zijn om de genetisch gezondheid van de hond te controleren. Wij kunnen uw hond checken of deze genetische belast zou zijn met bepaalde aandoeningen typisch voor het ras. Dit kan gebeuren door DNA-testen of door radiografisch onderzoek van de heupen, ellebogen, schouders…
Moet uw hond een stamboom hebben om te fokken? Een stamboom is niet noodzakelijk. Een organisatie zoals Sint-Hubertus levert stambomen
af. Samen met de commissie voor skeletaandoeningen streven zij ernaar om binnen elk ras
erfelijke aandoeningen zo veel mogelijk te beperken. Zo is het verplicht dat beide ouderdieren
(reu en teef) radiologisch gecontroleerd worden en door de commissie goedgekeurd worden,
om nakomelingen met een geldige stamboom te kunnen afleveren.
Behandel eventuele huidaandoeningen , oorontstekingen en vuile tanden van uw hond. Deze zijn de belangrijkste bronnen van infectie. Zorg ervoor dat uw hond goed gevaccineerd is en dat zij behandeld is tegen vlooien, teken en wormen. Vergeet niet om de teef te laten vaccineren tegen herpesvirus. Dit is een virale infectie die abortus, geboorte van dode pups of het vroegtijdig sterven van pups kan veroorzaken. Een vaccinatie wordt best gegeven in het begin van de dracht en een tweetal weken voor de geplande werpdatum.

verloskunde 2

Belang van de voeding


Controleer het dieet van uw hond. Evenwichtige, kwalitatief hoogstaande voeding en de juiste voedingssupplementen helpen om de cyclus te ondersteunen. Vermijd overgewicht want obese dieren hebben een veel kleinere kans op dracht en een veel grotere kans op moeilijkheden tijdens de bevalling. Als een teef een uitgebalanceerd voeding krijgt, hoeft ze de eerste vijf weken na de dekking niet extra gevoerd te worden. Na dag 35 heeft ze per week 10 tot 15% meer voer nodig tot aan de bevalling, rond dag 63. Dit betekent dat ze dan 50 tot 60% meer voer krijgt dan normaal. De pups groeien namelijk in de laatste helft van de dracht het meest.
Het kan voorkomen dat een teef de laatste anderhalve week voor de bevalling minder wil eten. Ze heeft het voer dan juist nodig. De puppies nemen veel plaats in, waardoor er minder ruimte overblijft voor een goede maagvulling. Geef haar daarom meerdere kleine porties per dag van een smakelijk, energierijk voer. Wij kunnen hiervoor een speciaal dieet voorschrijven.

verloskunde 3

De loopsheid


De loopsheid is de vruchtbare periode van het teefje en zal de eerste maal optreden rond de leeftijd van 5 tot 18 maanden. Hoe groter de hond, hoe later de loopsheid begint. De loopsheid uit zich door een lichte tot matige bloeding en een vulva die meer opgezwollen is dan normaal. De hoeveelheid bloedverlies veschilt per hond. Tijdens deze periode kan ze gedekt worden. We raden u aan om de 2de en nog liever de 3de loopsheid te gebruiken om te fokken. Als de teef voor de eerste maal gedekt zal worden dan laat je haar best gynaecologisch onderzoeken tijdens de eerste dagen van de loopsheid. Op die manier kunnen er anatomische veranderingen of infectie van de geslachtsorganen uitgesloten of behandeld worden. Een normale loopsheid duurt gemiddeld 3 weken en een teef wordt gemiddeld twee keer per jaar loops.
Over het algemeen verloopt de voortplanting bij honden redelijk vlot. De meeste fokkers laten hun teefje enkele keren dekken en 2 maanden later hebben ze een mooi nestje. Als de reu ver weg woont, toont een eenvoudige bloedafname bij het teefje ons het ideale tijdstip om haar te laten dekken. Op dat moment bepalen we het progesterongehalte in het bloed. Dit is de meest gebruikte manier om de eisprong te bepalen. Bij de hond gaat de progesteron reeds stijgen voor de eisprong. Men start op dag 5-7 na het begin van de bloedingen en men neemt om de 2-3 dagen bloed. En dit wordt gedaan tot het juiste dek- of inseminatietijdstip gekend is.

shutterstock 257547103

Niet drachtig worden


Het gaat echter niet altijd zoals gehoopt: soms blijven teven verschillende cyclussen na elkaar leeg en dan moet er een oorzaak gevonden worden.

Slechts in 10% van de gevallen is het niet drachtig worden een probleem bij de teef. Het grootste probleem is een verkeerd dek- of inseminatietijdstip (ong. 60% van de gevallen) of een probleem bij de reu (30%).

Infertiliteit bij de reu kan verschillende oorzaken hebben. Indien de reu een tijd geleden koorts had of medicatie heeft moeten nemen kan dit een effect hebben op de kwaliteit van het sperma en dit tot 6 weken of langer na de ziekte. De gemiddelde drachtigheidsresultaten van een gezonde, fertiele reu is 85%. Een reu die vroeger fertiel was, is het niet noodzakelijkerwijs nu nog.

Indien er vermoeden is van problemen bij de teef denken we aan verschillende oorzaken: de leeftijd, problemen aan de baarmoeder, medicatie, stress, algemeen ziek zijn, geen eisprong, anatomische afwijkingen, tumoren, hypoluteïnisatie.
De leeftijd: de normale fokleeftijd van een teef is 2-8 jaar. De 1ste en de 2de loopsheid zijn vaak een split-oestrus. Een teef ouder dan 8 jaar heeft dikwijls een verminderde fertiliteit, heeft kleinere nesten, minder drachtigheidsresultaat, en langere inter-oestrusintervallen.
Problemen aan de baarmoeder: infectie, CEH, pyometra, verkleefde eileiders, vernauwing en occlusie van de baarmoederhals, vernauwing door de weefselbanden van de vagina.
Aan de gehele geslachtscyclus kunnen tumoren voorkomen.
Sommige teven hebben een anovulatoire cyclus. Er komt geen eisprong, vandaar dat het belangrijk is dat men progesteron blijft bepalen totdat deze zeker boven de 5 ng/ml is, zo weet men zeker dat er eisprong is.
In gevallen van vermoedelijke hypoluteïnisatie (risico op miskraam door te laag progesteron) wordt progesteron regelmatig gecheckt tijdens de dracht en gesupplementeerd indien nodig (2-3ng/ml is nodig voor het onderhoud van de dracht)

Sommige teven worden niet loops of slechts eenmaal. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken gevonden worden: interseksen, ovariële agenesie, hypoplasie, algemene ziekte, hypothyroïdie, hyperadrenocorticisme, ovario(hyster)ectomie, stille loopsheid, ovariële cyste, medicatie, stress,... Om de oorzaak te vinden zijn dikwijls meerdere bloedonderzoeken, urine-onderzoeken nodig en eventueel echo of rx.

shutterstock 101731234

Kunstmatige inseminatie


:In sommige gevallen, als de teef zich niet wil laten dekken of doordat de reu in het buitenland zit, is het nodig om het teefje kunstmatig te insemineren.

Laat de teef voor de praktijk binnen te komen steeds urineren, dit verhindert de uitvloei van sperma bij het plassen na een KI. Eerst wordt een spermastaal afgenomen van de reu. Wanneer het zaad is afgenomen wordt het op een verwarmd draagglaasje onder de microscoop gecontroleerd om het aantal, het uiterlijk en de beweeglijkheid van de spermatozoën te beoordelen. Wanneer we tevreden zijn over de kwaliteit van het zaad, wordt het sperma onmiddellijk met een inseminatiepipet diep vaginaal geïnsemineerd.
De achterpoten van de teef moeten na de inseminatie een minuut of tien omhoog gehouden worden om het opstijgen van de spermatozoën te bevorderen en het terugstromen van het sperma tegen te gaan. Om dezelfde reden is het af te raden de teef te laten urineren vlak na het moment van inseminatie.
Bevestiging van eventuele dracht en een schatting maken van het aantal pups dat je mag verwachten kan gebeuren door middel van echografie. Dit is reeds mogelijk vanaf de 21ste dag van de dracht. Heb je graag de echografie-beeldjes die gemaakt worden van de toekomstige pups mee naar huis, dan neem je best een usb-stick mee naar de praktijk
Met een goede cyclusopvolging kan de techniek van inseminatie met vers zaad vergelijkbare resultaten geven als een natuurlijke dekking (drachtigheidspercentage van 85-90%).
Sperma invriezen is enkel mogelijk op de universitaire dierenkliniek te Gent of te Luik, zij hebben ook de toestemming van St-Hubertus om sperma vrij te geven, zodat de pups recht hebben op hun stamboom. Ingevroren sperma insemineren kan in elke praktijk in België gebeuren.

waar koop-ik-mijn-nieuwe-pup

Drachtsduur


De draagtijd van honden varieert van 57-72 dagen, met een gemiddelde van 62 dagen. Deze grote variatie (14 dagen!) is te wijten aan het feit dat het moment van dekking en het moment van bevruchting niet samenvalt. De hondeneicel dient nog 2 dagen te rijpen na de eisprong en het sperma kan meerdere dagen overleven in de vrouwelijke geslachtstractus.
Om de drachtduur beter te bepalen kan men verschillende methoden toepassen: de LH-piek, progesteron of de eerste dag van de metoestrus bepalen. Voor de bepaling van de metoestrus neemt de eigenaar dagelijks vaginale swabs en strijkt deze uit op draagglaasjes waarop de datum is geschreven (bv vanaf dag 10 tot er geen bloedverlies meer is). Vanaf de dag van de metoestrus is het nog 57 dagen voor de partus. Dit is een vrij nauwkeurige en makkelijke manier om de juiste bevallingsdag te schatten. Vanaf de LH-piek duurt het 64-66 dagen voor de partus begint.
Je kan ook progesteron bepalen op het einde van de dracht. Is deze progesteron terug gedaald tot onder 1 ng/ml dan moet de partus starten binnen de 12-24u.
Vaak meten mensen de temperatuur: vanaf 1 week voor de verwachte partus datum moet je 3x/dag de temperatuur meten, de daling van de temperatuur komt overeen met de progesteron daling en hierna volgt dan de partus ook binnen de 12-24u. Bij toybreeds gaat de daling tot 35°C, bij medium rassen tot 36°C, grote rassen tot 37°C. Dit is een goedkope en makkelijke manier maar kan beïnvloedt worden door externe factoren: niet juist meten van temperatuur, verschillende personen die meten, koorts bij teef (gaat verhoging geven, ook tijdens de verwachte daling), te warme omgeving, slechte thermometer,...

Zwelling van de melkklieren en begin van de lactatie is veel minder betrouwbaar: dit kan variëren van enkel weken voor de partus, tot enkel dagen post-partum.
Als de lochiën afkomen (groen-zwarte uitvloei uit de vulva) moet de partus binnen 1-2 uur starten, dit is het gevolg van een placentaloslating. Men kan dit ook zien bij doodgeboren pups.
Nestgedrag en verminderde eetlust en activiteit is zeer afhankelijk van de teef, dit kan reeds 7 dagen voor de bevalling beginnen.

Breng de teef ongeveer 2 weken voor de bevalling naar haar werpkist. De teef moet enkele weken voor de bevalling wennen aan een plaats waar ze rustig kan werpen. Een werpkist, een kist waar de teef en haar pups gemakkelijk in passen, is hiervoor erg geschikt. Aan de voorkant van de werpkist moet de rand laag genoeg zijn dat de teef er gemakkelijk in kan. De rand moet wel zo hoog dat de pups er niet uit kunnen. Veel teven hebben graag een werpkist die overdekt is, ze voelen zich dan meer beschermd. Er moeten ook anti-doodligstangen in voorzien zijn. Als bodembedekking kunt u een moltondeken, ribkarton, lakens of kranten neerleggen. Het is natuurlijk wel belangrijk om de kist vaak te verschonen. De kist moet op een rustige, tochtvrije en niet te koude plaats staan. Het is belangrijk dat pasgeboren pups het warm genoeg hebben. De teef zorgt voor de directe warmte. Een overdekte werpkist houdt deze warmte goed vast. Als het toch nog te koud is, zullen de pups veel piepen en rondkruipen, op zoek naar warmte. Een warmtelamp is zeker geen overbodige luxe.

verloskunde 5

De bevalling


Het is van belang om uw teef rond de vermoedelijke bevallingsdatum goed te observeren.
Eerste deel: vagina- en cervixdilatatie (6-12h)
Contracties van de baarmoeder (uitwendig niet zichtbaar) leiden tot cervicale dilatatie: de cervix, de bekkenbanden en de vagina ontspannen zich. De teef wordt hierdoor onrustig, stopt met eten, hijgt, kijkt naar haar flanken, er komt slijm uit haar vulva, de vulva zwelt, soms moet ze zelfs braken. Ze beginnen een nest te maken (soms al eerder). Er zijn teefjes die weinig of niets tonen. Dit stadium kan langer duren bij een eerste nestje (tot 36h)

Tweede deel: Uitdrijvingsfase (3-12h)
Deze fase is begonnen als het vruchtwater breekt (helder), bij zichtbare persbewegingen of als de lichaamstemperatuur normaal wordt. De teef gaat op haar zij liggen en perst. Het persen uit zich als een toestand waarin de hond niet rondloopt maar stilstaat of ligt, haar adem inhoudt en de buikpieren opspant. De pups worden zo uitgedreven. Normaal gezien moet de eerste pup geboren worden 4h na de start van deze fase. De tijd tussen 2 pups is variabel van 5 minuten tot enkel uren. De uitdrijving van de eertse pup duurt het langst.
Verwittig je dierenarts als de teef meer dan 30 minuten erg aan het persen is. Als de teef niet perst maar rustig haar eerste pups aan het verzorgen is kan er een aantal uren tussen 2 pups zitten, dit is niet abnormaal. Duurt het toch te lang, geef de teef dan wat beweging. De beweging kan de persneigingen terug aanwakkeren.
De teef bevrijdt de pups uit de vliezen, belangrijk is date er geen vruchtvliezen over de snuit van de pup blijven liggen en bijt ze de navelstreng door. Daarna begint ze de pups droog te likken. Indien de teef de vliezen niet opent, moet de eigenaar de vliezen openen. De geboorte van de pups gaat vaak gepaard met vochtverlies dat redelijk fel groen gekleurd is en vlekken maakt. De teef eet de nageboortes dikwijls op. Dit kan voorbijgaande diarree en braken geven. Bij grote nesten neem je de nageboortes beter weg. Vers drinkwater wordt aangeraden en wordt op prijs gesteld.
Na de bevalling kan de teef nog een groen-rode uitvloei hebben voor 3 weken. De kleur gaat van groen naar rood en vermindert daarna.

verloskunde 6

Zorgen voor de pups


Juist na geboorte kunt u de pups droogwrijven met een handdoek. De vliezen worden eventueel van het snuitje verwijderd en de pup wordt bij de moeder teruggelegd. De pups moeten meteen na de geboorte gaan drinken, ze zijn dan nog niet eens goed droog. De meeste pups kunnen de tepels goed vinden, maar soms hebben ze wat hulp nodig Door het drinken worden weer weeën opgewekt en zal de bevalling verdergaan. De darmen van de pups kunnen de eerste 12 uur antistoffen opnemen uit het colostrum. Daarna kunnen de antistoffen niet meer door de darmen van de pup opgenomen worden, maar is de melk natuurlijk wel heel belangrijk voor de voedingsstoffen. 95% van de antistoffen worden via het colostrum opgenomen, slechts 5% bereikt de bloedstroom van de pup via de placenta. Vandaar dat het enorm belangrijk is dat de moederteven goed gevaccineerd worden. Als men van een gevaccineerde teef de antistoffen in het colostrum en in haar bloed meet, zie je dat 4 keer meer antistoffen worden terug gevonden in het colostrum. De teef concentreert haar antistoffen in haar biest om zo haar pups de eerste belangrijke colostrale immuniteit te bezorgen. Als de pups niet zuigen de eerste 12h, daalt hun overlevingskans sterk. Pups drinken elke 2-3 uur bij de moeder en de moeder likt daarna hun achterste om ze te laten plassen en ontlasten. Sommige teven vergeten de kontjes van de pups te likken, hierdoor kunnen pups niet plassen en ontlasten. Houdt dus ook dat goed in de gaten.

Weeg alle pups net na de geboorte en noteer dit. De komende 4 weken dient u alle pups tweemaal daags te wegen en zal u zien dat het een redelijke constante groeisnelheid heeft. Verminderde groei is een reden om met ons contact op te nemen. Hiertoe zal u wel alle pups moeten individueel identificeren teneinde ze uit elkaar te kunnen houden. Dit kan door gekleurde veters als halsbandjes te gebruiken of gekleurde nagellak.
Pups die voldoende gegeten hebben zijn rustig, slapen veel en piepen niet. Hongerige pups zullen actief rondkruipen, veel piepen en onrustig zijn. Als ze piepend rondkruipen duidt dit meestal op een probleem. Ze kunnen honger hebben of het te warm of te koud hebben. Als de pups door de moeder niet warm gehouden worden biedt een warmtelamp uitkomst. Pups die blijven piepen zijn ook een reden om ons te contacteren. Het bijvoeren van het complete nest is ook nodig als maar 1 of 2 pups problemen hebben. De grotere pups zijn dan minder hongerig en er zal meer moedermelk voor de zwakkere pups overblijven. De melk moet op lichaamstemperatuur gebracht worden (niet te heet!) en kan met een flesje met speen of met een spuitje gegeven worden. De pups moeten zelf zuigen, dus nooit de zuiger indrukken, dan kunnen ze zich verslikken. Laat de pup dus zelf aangeven hoeveel en hoe snel ze willen drinken om verslikken te voorkomen. Melk kan anders in de longen terecht komen en hieraan kunnen ze sterven. Leg de pup tijdens het bijvoeren op de buik om verslikken te voorkomen.
Moederloze pups of pups waarvan de moeder helemaal geen melk geeft moeten in de 1e week minimaal 8x daags, dus om de 3 uur gevoerd worden. Na 3 weken kunt u wat vast voedsel gaan aanbieden aan de pups. U hoeft de pups dan minder vaak te voeren. Geef hiervoor een papje van puppyvoedsel met kunstmatige melk van goede kwaliteit. Na het voeren kunt u het gebied rond de anus masseren om poepen en plassen te stimuleren.
Tot 10 –14 dagen leeftijd kunnen ze nog niet horen of zien. Als na deze periode de oogjes nog niet open zijn, de oogleden opzwellen of er vuil uit de ogen komt is, belt u ons beter op. In deze periode kunnen de pups wel goed ruiken en contact met mensen is nu al belangrijk. Pak ze echter niet te vaak op, rust is erg belangrijk in deze fase.

Tijdens de dracht worden slapende spoelwormlarven in het lichaam van de teef geactiveerd. Dit gebeurt bij bijna elke teef, hoe goed u ze ook ontwormd heeft. De slapende spoelwormlarven zijn namelijk niet gevoelig voor courante ontworming. Deze geactiveerde spoelwormen worden wel overgebracht op de pups. Het heeft geen zin om tijdens de dracht de teef te ontwormen, hierdoor worden de larven niet gedood?. Het is wel van groot belang de pups en de moeder goed te ontwormen na de bevalling. Dit moet dan gebeuren op de leeftijd van 2 weken, 4 weken, 6 weken, 8 weken en vervolgens maandelijks tot ze een half jaar oud zijn.
De eerste drie weken na de geboorte zal de moeder alle uitwerpselen van de pups opeten.
Pups kunnen vanaf drie weken leeftijd worden gevoederd met papjes van geweekte puppyvoeding naast de moedermelk. De papjes worden droger en droger gemaakt tot de leeftijd van ongeveer 6 weken; dan eten ze gewoon puppykorrels.
Je moet altijd goed de melklijst van de mama controleren, de nageltjes kort knippen van de pups en kijken naar de melkklieren dat ze niet rood, paars, hard, warm of pijnlijk aanvoelen. Verder is het belangrijk dat je ziet dat de mama niet rusteloos wordt, dat ze begint te bibberen met hoofd en ledematen, dat ze koorts heeft (>39°C), verminderde moedelijke gedrag, speekselen, dronkemangsgang, pijnlijke en stijve ledematen, epilepsie aanvallen dan moet je ons onmiddellijk contacteren. Dit noemt puerperalte tetanie. Dit wordt veroorzaakt door een tekort aan Calcium en treedt vaak op 8 tot 32 dagen na de bevalling. De hypocalcemie is acuut en levensbedreigend. Hypocalcemie komt voornamelijk voor bij kleine en middelgrote rassen, deze teven hebben niet noodzakelijk een groot nest. De oorzaken zijn veel calciumverlies via de melkproductie en onvoldoende calciumopneame door te weinig eetlust.

Vaccin en chip wordt gegeven tussen de 6-7 weken leeftijd. De tweede en derde vaccinatie gebeurt dan op 8-9 weken en op 12 weken.

shutterstock 297131921

Mogelijke problemen bij de bevalling


Ze perst heel de tijd maar er komen geen pups dan moet u ons echt dringend opbellen. Het kan zijn dat er pups een verkeerde ligging hebben of niet kunnen worden uitgedreven. Hetzelfde geldt als er te veel tijd tussen de geboortes van de verschillende pups zit. Dit kan zeer vlot gaan maar als je teefje meer dan 2 uur niet meer perst terwijl je zeker weet dat er nog pups moeten komen geef je ons best een seintje. Bij twijfel staan wij sowieso paraat om jullie gerust te stellen of om in te grijpen waar nodig. Neem contact op met ons bij de minste twijfel.
De keizersnede
Iedere eigenaar hoopt op een natuurlijke bevalling van zijn teef. Toch zal dit jammer genoeg niet in alle gevallen mogelijk zijn. Wanneer de puppy's of de moeder in gevaar komen zal er moeten gekozen worden voor een keizersnede. Het tijdstip waarop de keizersnede wordt uitgevoerd is van groot belang. Keizersneden die te vroeg worden uitgevoerd kunnen immers erge problemen geven zoals: Sterfte van de puppy's omdat ze te vroeg geboren worden en nog niet voldragen zijn, onvoldoende melkproductie bij de moeder, erge bloedingen ter hoogte van de baarmoederwand, onvoldoende involutie van de baarmoeder na bevalling (de baarmoeder wordt niet opnieuw kleiner na de bevalling)

shutterstock 671312824

Verloop van de keizersnede:


Het teefje krijgt een katether en haar buik wordt geschoren. Ze wordt onder lichte verdoving gebracht waarna ze in het operatiekwartier geïntubeerd wordt en aan de zuurstofmachine wordt gekoppeld. Haar buik wordt gescrubd en de chirurgie kan beginnen. De chirurg maakt een incisie doorheen de huid en de peesplaat waarna hij de baarmoeder voorzichtig opzoekt. Via een incisie in de baarmoeder worden de pups één voor één uit de baarmoeder gehaald. De chirurg haalt de vliezen rond de pups af en klemt de navelstreng af waarna ze doorgegeven worden aan de dierenartsassistente. Zij zal het vocht uit de longen verwijderen, indien nodig medicatie onder de tong druppelen om ze uit de lichte narcose te halen en indien nodig de ademhaling te stimuleren, ze zal ze droogwrijven. Nadat alle pups geboren zijn wordt de baarmoeder grondig gecontroleerd op achtergebleven nageboortes en bloedingen. De dierenarts zal alle navelstrengen ligeren en alle pups worden dan ook gecontroleerd op een goede gezondheid.
Aandachtspunten na een keizersnede: De teef is niet bij bewustzijn geweest tijdens de bevalling. De eerste keer dat zij met de puppy's in contact komt moet dus goed opgelet worden om te kijken dat ze geen agressieverschijnselen toont naar de puppy's. De plaats van de incisie moet door de eigenaar dagelijks worden nagekeken om overdreven zwelling of vochtverlies via de wonde tijdig op te merken.
De dracht afbreken
Omgekeerd kan een dracht ook ongewenst zijn en kan het zijn dat je deze wilt onderbreken. Neem dan ook zo snel mogelijk contact op met ons wanneer je vermoedt dat er sprake is van ongewenste dekking. Hoe sneller dracht onderbroken wordt, hoe minder kans op complicaties. Er zijn verschillende manieren om de dracht ongedaan te maken:
Operatie: Hierbij wordt de baarmoeder met de puppies erin, inclusief de eierstokken verwijderd. De hond wordt achteraf nooit meer loops en kan ook geen (ongewenste) pups meer krijgen.
Medicamenteus: Afhankelijk van het stadium waarin de dracht zich bevindt, kunnen we verschillende medicijnen aanwenden om de dracht te beëindigen. Sommige hebben echter nogal veel nevenwerkingen en een overwogen beslissing hieromtrent is dus zeker aan te raden.

shutterstock 105056591

Katten


In tegenstelling tot honden gaan katten niet cyclisch een eisprong hebben en vruchtbaar zijn. Ook zal een kat geen bloedverlies hebben tijdens vruchtbare periodes. Katten zijn meestal vruchtbaar rond de leeftijd van 6 maanden. Katten worden krols tijdens de zogenaamde kattentijd. De kattentijd is er zowel in het voorjaar (jan-mei) als in het najaar (augustus-november). Tijdens deze periode zal de kattin vaak aanhankelijker zijn. Wanneer je haar streelt zal ze haar achterwerk zeer opvallend omhoog steken waarbij ze met haar voorpoten vaak krabbende bewegingen maakt op de grond. Ook zal ze vaak meer miauwen in deze periode. Bij katten is het zo dat er een dekking moet plaatsvinden vooraleer een eisprong plaatsvindt. Hier zal dus geen bepaling van dekdatum moeten plaatsvinden zoals bij honden wel het geval is.

De drachtduur van katten is net zoals bij honden gemiddeld 63 dagen.
Drachtdiagnose gebeurt ook door middel van echografie en kan ook rond de 21 dagen dracht al plaats vinden. De bevalling verloopt meestal vlekkeloos en vaak