you can't buy love but you can rescue it


Our prime purpose in this life is to help others

cyto voor-animali

Verloskunde

Van dekking tot bevalling


Wat kan Animali voor u betekenen

Of u nu een grote fokkerij heeft of graag voor de eerste maal een nestje heeft, wij zijn steeds bereid u op een professionele manier met raad en daad bij te staan.

Voor de Dekking:
Officieel onderzoek
:
dysplasie (digitale RX), DNA-afname
Patella en oogonderzoek (niet officieel).
Klinisch onderzoek reu en teef.
Spermaonderzoek op concentratie, vitaliteit en vormafwijkingen.
Onderzoek geslachtsapparaat.
Vaginaal uitstrijkje voor bacteriologisch onderzoek.
Inwendig onderzoek
Progesteron bepaling, uiterst nauwkeurig: Voorspelling ovulatie en bepalen van het ideale tijdstip voor de dekking, met hoogste slaagkansen, Bevestiging van ovulatie, Detectie stille loopsheid, Monitoren luteale fase tijdens de dracht bij bepaalde rassen (Duitse Herder, Old English Sheepdog, …)
Advies ivm tijdstip dekking, KI of natuurlijk.
Onderzoek/begeleiding bij fertiliteitsproblemen.

De dekking:
Advies en assistentie bij een natuurlijke dekking. Kunstmatige inseminatie (transcervicaal).

Tijdens de zwangerschap
:
Herpes vaccin, Echografie: drachtdiagnose vanaf 21dagen, opvolgen gewichtstoename, RX: op 8 weken, Advies ontworming, Advies voeding, Advies supplementen, Advies kraampakket, Advies werpkist & omgeving.

De bevalling
:
Geboortebegeleiding. Keizersnedes zijn routine voor onze praktijk. Controle teef na de bevalling, Advies kraampakket, kraaminrichting, werpkist.

Pups:

Neonatologie, Controle naveltjes, bijklauwen, water puppy syndroom, swimming puppy syndroom en gespleten gehemeltes, Opsporen van hartafwijkijngen, Ontwormingsschema, Voedingsschema + opvolging groeicurve gewichten.

Algemeen:

Antistof titterbepaling, Advies ivm hygiëne: reinigen en ontsmetten, Bloedonderzoek, Mestonderzoek, Bedrijfsbezoeken (wekelijks/maandelijks), Vaccinatieschema’s, Brede rasspecifieke kennis, Bedrijfsindeling: advies ivm hygiëne, reinigen en ontsmetten, inrichting, ventilatie, Klinisch onderzoek.

verloskunde

Fokkers ABC

Van idee tot de dracht


U wilt graag een nestje?

Vroeger dacht men dat het beter zou zijn voor de hond als zij één keer een nestje kreeg. Dit blijkt zeker niet waar te zijn, het maakt absoluut geen verschil voor de toekomstige groei of ontwikkeling of uw hond wel of niet een nestje krijgt. Dit is dus geen reden om aan een nestje te beginnen.
Naast een goede voorbereiding en veel energie is ook kennis nodig om deze bijzondere gebeurtenis goed te kunnen begeleiden.
Zo zijn er een aantal wettelijke bepalingen waar u rekening mee zal moeten houden:
Particulieren mogen wettelijk tot 2 nestjes per jaar fokken.
Adverteren kan u enkel na aanvraag van een kennelnaam bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus.
Is uw hond een rashond dan neemt u voor de dekking best contact op met de rasclub en/of St-Hubertus om de voorwaarden te kennen waaraan u en uw hond moeten voldoen om te mogen fokken. Verschillend van ras tot ras zijn er een aantal onderzoeken die optioneel tot zelfs verplicht zijn om de genetisch gezondheid van de hond te controleren. Wij kunnen uw hond checken of deze genetische belast zou zijn met bepaalde aandoeningen typisch voor het ras. Dit kan gebeuren door DNA-testen of door radiografisch onderzoek van de heupen, ellebogen, schouders…
Moet uw hond een stamboom hebben om te fokken? Een stamboom is niet noodzakelijk. Een organisatie zoals Sint-Hubertus levert stambomen
af. Samen met de commissie voor skeletaandoeningen streven zij ernaar om binnen elk ras erfelijke aandoeningen zo veel mogelijk te beperken. Zo is het verplicht dat beide ouderdieren
(reu en teef) radiologisch gecontroleerd worden en door de commissie goedgekeurd worden, om nakomelingen met een geldige stamboom te kunnen afleveren.
Behandel eventuele huidaandoeningen , oorontstekingen en vuile tanden van uw hond. Deze zijn de belangrijkste bronnen van infectie. Zorg ervoor dat uw hond goed gevaccineerd is en dat zij behandeld is tegen vlooien, teken en wormen. Vergeet niet om de teef te laten vaccineren tegen herpesvirus. Dit is een virale infectie die abortus, geboorte van dode pups of het vroegtijdig sterven van pups kan veroorzaken. Een vaccinatie wordt best gegeven in het begin van de dracht en een tweetal weken voor de geplande werpdatum.

verloskunde 2

Belang van de voeding


Controleer het dieet van uw hond. Evenwichtige, kwalitatief hoogstaande voeding en de juiste voedingssupplementen helpen om de cyclus te ondersteunen. Vermijd overgewicht want obese dieren hebben een veel kleinere kans op dracht en een veel grotere kans op moeilijkheden tijdens de bevalling. Als een teef een uitgebalanceerd voeding krijgt, hoeft ze de eerste vijf weken na de dekking niet extra gevoerd te worden. Na dag 35 heeft ze per week 10 tot 15% meer voer nodig tot aan de bevalling, rond dag 63. Dit betekent dat ze dan 50 tot 60% meer voer krijgt dan normaal. De pups groeien namelijk in de laatste helft van de dracht het meest.
Het kan voorkomen dat een teef de laatste anderhalve week voor de bevalling minder wil eten. Ze heeft het voer dan juist nodig. De puppies nemen veel plaats in, waardoor er minder ruimte overblijft voor een goede maagvulling. Geef haar daarom meerdere kleine porties per dag van een smakelijk, energierijk voer. Wij kunnen hiervoor een speciaal dieet voorschrijven.

verloskunde 3

De loopsheid


De loopsheid is de vruchtbare periode van het teefje en zal de eerste maal optreden rond de leeftijd van 5 tot 18 maanden. Hoe groter de hond, hoe later de loopsheid begint. De loopsheid uit zich door een lichte tot matige bloeding en een vulva die meer opgezwollen is dan normaal. De hoeveelheid bloedverlies veschilt per hond. Tijdens deze periode kan ze gedekt worden. We raden u aan om de 2de en nog liever de 3de loopsheid te gebruiken om te fokken. Als de teef voor de eerste maal gedekt zal worden dan laat je haar best gynaecologisch onderzoeken tijdens de eerste dagen van de loopsheid. Op die manier kunnen er anatomische veranderingen of infectie van de geslachtsorganen uitgesloten of behandeld worden. Een normale loopsheid duurt gemiddeld 3 weken en een teef wordt gemiddeld twee keer per jaar loops.
Over het algemeen verloopt de voortplanting bij honden redelijk vlot. De meeste fokkers laten hun teefje enkele keren dekken en 2 maanden later hebben ze een mooi nestje. Als de reu ver weg woont, toont een eenvoudige bloedafname bij het teefje ons het ideale tijdstip om haar te laten dekken. Op dat moment bepalen we het progesterongehalte in het bloed. Dit is de meest gebruikte manier om de eisprong te bepalen. Bij de hond gaat de progesteron reeds stijgen voor de eisprong. Men start op dag 5-7 na het begin van de bloedingen en men neemt om de 2-3 dagen bloed. En dit wordt gedaan tot het juiste dek- of inseminatietijdstip gekend is.

shutterstock 257547103

Niet drachtig worden


Het gaat echter niet altijd zoals gehoopt: soms geraken teven verschillende cyclussen na elkaar niet drachtig en dan moet er een oorzaak gevonden worden.

Slechts zelden is het niet drachtig worden een probleem bij de teef. Vaak is een verkeerd dek- of inseminatietijdstip of een probleem bij de reu de reden van uitblijven van de dracht.

Ziekte of toediening van medicatie kan effecten hebben op de spermakwaliteit.

shutterstock 101731234

Kunstmatige inseminatie


:In sommige gevallen, als de teef zich niet wil laten dekken of doordat de reu in het buitenland zit, is het nodig om het teefje kunstmatig te insemineren.

Laat de teef voor de praktijk binnen te komen steeds urineren, dit verhindert de uitvloei van sperma bij het plassen na een KI. Eerst wordt een spermastaal afgenomen van de reu. Wanneer het zaad is afgenomen wordt het op een verwarmd draagglaasje onder de microscoop gecontroleerd om het aantal, het uiterlijk en de beweeglijkheid van de spermatozoën te beoordelen. Wanneer we tevreden zijn over de kwaliteit van het zaad, wordt het sperma onmiddellijk met een inseminatiepipet diep vaginaal geïnsemineerd.

Bevestiging van eventuele dracht en een schatting maken van het aantal pups dat je mag verwachten kan gebeuren door middel van echografie. Dit is reeds mogelijk vanaf de 21ste dag van de dracht. Heb je graag de echografie-beeldjes die gemaakt worden van de toekomstige pups mee naar huis, dan neem je best een usb-stick mee naar de praktijk
Met een goede cyclusopvolging kan de techniek van inseminatie met vers zaad vergelijkbare resultaten geven als een natuurlijke dekking (drachtigheidspercentage van 85-90%).
Sperma invriezen is enkel mogelijk op de universitaire dierenkliniek te Gent of te Luik, zij hebben ook de toestemming van St-Hubertus om sperma vrij te geven, zodat de pups recht hebben op hun stamboom. Ingevroren sperma insemineren kan in elke praktijk in België gebeuren.

waar koop-ik-mijn-nieuwe-pup

Drachtsduur


De draagtijd van honden varieert van 57-72 dagen, met een gemiddelde van 62 dagen.

shutterstock 297131921

Mogelijke problemen bij de bevalling


Ze perst heel de tijd maar er komen geen pups dan moet u ons echt dringend opbellen. Het kan zijn dat er pups een verkeerde ligging hebben of niet kunnen worden uitgedreven. Hetzelfde geldt als er te veel tijd tussen de geboortes van de verschillende pups zit. Dit kan zeer vlot gaan maar als je teefje meer dan 2 uur niet meer perst terwijl je zeker weet dat er nog pups moeten komen geef je ons best een seintje. Bij twijfel staan wij sowieso paraat om jullie gerust te stellen of om in te grijpen waar nodig. Neem contact op met ons bij de minste twijfel.
De keizersnede
Iedere eigenaar hoopt op een natuurlijke bevalling van zijn teef. Toch zal dit jammer genoeg niet in alle gevallen mogelijk zijn. Wanneer de puppy's of de moeder in gevaar komen zal er moeten gekozen worden voor een keizersnede. Het tijdstip waarop de keizersnede wordt uitgevoerd is van groot belang. Keizersneden die te vroeg worden uitgevoerd kunnen immers erge problemen geven zoals: Sterfte van de puppy's omdat ze te vroeg geboren worden en nog niet voldragen zijn, onvoldoende melkproductie bij de moeder, erge bloedingen ter hoogte van de baarmoederwand, onvoldoende involutie van de baarmoeder na bevalling (de baarmoeder wordt niet opnieuw kleiner na de bevalling)

shutterstock 671312824

Verloop van de keizersnede:


Het teefje krijgt een katether en haar buik wordt geschoren. Ze wordt onder lichte verdoving gebracht waarna ze in het operatiekwartier geïntubeerd wordt en aan de zuurstofmachine wordt gekoppeld. Haar buik wordt gescrubd en de chirurgie kan beginnen. De chirurg maakt een incisie doorheen de huid en de peesplaat waarna hij de baarmoeder voorzichtig opzoekt. Via een incisie in de baarmoeder worden de pups één voor één uit de baarmoeder gehaald. De chirurg haalt de vliezen rond de pups af en klemt de navelstreng af waarna ze doorgegeven worden aan de dierenartsassistente. Zij zal het vocht uit de longen verwijderen, indien nodig medicatie onder de tong druppelen om ze uit de lichte narcose te halen en indien nodig de ademhaling te stimuleren, ze zal ze droogwrijven. Nadat alle pups geboren zijn wordt de baarmoeder grondig gecontroleerd op achtergebleven nageboortes en bloedingen. De dierenarts zal alle navelstrengen ligeren en alle pups worden dan ook gecontroleerd op een goede gezondheid.
Aandachtspunten na een keizersnede: De teef is niet bij bewustzijn geweest tijdens de bevalling. De eerste keer dat zij met de puppy's in contact komt moet dus goed opgelet worden om te kijken dat ze geen agressieverschijnselen toont naar de puppy's. De plaats van de incisie moet door de eigenaar dagelijks worden nagekeken om overdreven zwelling of vochtverlies via de wonde tijdig op te merken.
De dracht afbreken
Omgekeerd kan een dracht ook ongewenst zijn en kan het zijn dat je deze wilt onderbreken. Neem dan ook zo snel mogelijk contact op met ons wanneer je vermoedt dat er sprake is van ongewenste dekking. Hoe sneller dracht onderbroken wordt, hoe minder kans op complicaties. Er zijn verschillende manieren om de dracht ongedaan te maken:
Operatie: Hierbij wordt de baarmoeder met de puppies erin, inclusief de eierstokken verwijderd. De hond wordt achteraf nooit meer loops en kan ook geen (ongewenste) pups meer krijgen.
Medicamenteus: Afhankelijk van het stadium waarin de dracht zich bevindt, kunnen we verschillende medicijnen aanwenden om de dracht te beëindigen. Sommige hebben echter nogal veel nevenwerkingen en een overwogen beslissing hieromtrent is dus zeker aan te raden.

shutterstock 105056591

Katten


In tegenstelling tot honden gaan katten niet cyclisch een eisprong hebben en vruchtbaar zijn. Ook zal een kat geen bloedverlies hebben tijdens vruchtbare periodes. Katten zijn meestal vruchtbaar rond de leeftijd van 6 maanden. Katten worden krols tijdens de zogenaamde kattentijd. De kattentijd is er zowel in het voorjaar (jan-mei) als in het najaar (augustus-november). Tijdens deze periode zal de kattin vaak aanhankelijker zijn. Wanneer je haar streelt zal ze haar achterwerk zeer opvallend omhoog steken waarbij ze met haar voorpoten vaak krabbende bewegingen maakt op de grond. Ook zal ze vaak meer miauwen in deze periode. Bij katten is het zo dat er een dekking moet plaatsvinden vooraleer een eisprong plaatsvindt. Hier zal dus geen bepaling van dekdatum moeten plaatsvinden zoals bij honden wel het geval is.

De drachtduur van katten is net zoals bij honden gemiddeld 63 dagen.
Drachtdiagnose gebeurt ook door middel van echografie en kan ook rond de 21 dagen dracht al plaats vinden. De bevalling verloopt meestal vlekkeloos en vaak