you can't buy love but you can rescue it


Our prime purpose in this life is to help others

shutterstock 181700162

Hospitalisatie&Intensive Care

Opname van uw ziek dier bij Animali

Intraveneus infuus


Hoogste zorg

Bij dieren die ernstig ziek zijn is het soms noodzakelijk over te gaan tot behandeling via intraveneus infuus en intensieve verzorging, deze dieren worden dan gehospitaliseerd. Na elke chirurgische ingreep moet de patiënt, in de hospitalisatie, onder toezicht bijkomen totdat alle vitale lichaamsfuncties onder controle zijn. Ook dieren die een bloedtransfusie krijgen of in observatie blijven na een eventuele ingreep, kunnen overnachten in de uitstekend uitgeruste hospitalisatieruimte. Alles is aanwezig om voor elk dier een aangepaste zorg te verlenen , gaande van infusiepompen, warmtelampen, warmtedekens tot zuurstofbehandeling en een hoog opgeleide dierenartsassistente. Elke patiënt krijgt zijn hospitalisatiefiche waarop alles wordt genoteerd (klinisch onderzoek (uur na uur), braken, diarree, eetlust, drankopname, urineren, ontlasten,…) zodat iedereen de evolutie van het dier kan volgen. Om de patiëntverzorging zo optimaal mogelijk te laten verlopen wordt er elke dag overlegd door dierenartsen en dierenartsassistenten om elke patiënt individueel te bespreken.

shutterstock 524685748

U bent steeds welkom

Tender Loving Care


Als de toestand van de patiënten het toelaat, worden de honden dagelijks verschillende keren uitgelaten..
U bent steeds welkom om een bezoekje te brengen aan uw gehospitaliseerd dier, dit wel graag op afspraak en binnen de openingsuren. Zo vermijden we dat er teveel bezoeken op hetzelfde moment doorgaan waardoor de rust in de hospitalisatieruimte gerespecteerd blijft. Het zien van de eigenaar stimuleert vaak de eetlust en bevordert ook het algemeen welzijn, terwijl de eigenaar zo ook nauw betrokken blijft bij de behandeling en evolutie van zijn dier.
Daarnaast beschikken we over de mogelijkheid om patiënten, die verdacht worden van besmettelijke aandoeningen, in afzonderlijke ruimten onder te brengen.