you can't buy love but you can rescue it


Our prime purpose in this life is to help others

echo echo-ok-jpeg

Echografie

Optimale beeldkwaliteit

Echomedics Mindray


Pijnloos kijken naar interne organen en weefelstructuren

Echografie is een onmisbare beeldvormingstechniek in de diergeneeskunde die gebruik maakt van reflecterende geluidsgolven om een weergave te vormen van interne organen en weefselstructuren. Voor uw dier is echografie een veilige en pijnloze manier om een uitgebreid onderzoek te doen en kan doorgaans uitgevoerd worden zonder de patiënt te verdoven. Als de patiënt te onrustig is of indien er puncties genomen worden, kan het aangewezen zijn om een licht kalmeermiddel toe te dienen. Dit vermindert de stress bij het dier en zorgt ervoor dat het onderzoek sneller en efficiënter uitgevoerd kan worden. In de meeste gevallen zal de eigenaar bij zijn dier blijven waardoor uw dier op zich al minder gestresseerd zal zijn.
Voor onderzoek van de buik is het belangrijk dat het dier nuchter is, dit omdat een vol maagdarmkanaal storing geeft in het echobeeld. Ook veel drinken vlak voor de echo is niet gewenst, omdat er hierbij teveel lucht ingeslikt wordt. De urineblaas moet goed gevuld zijn, dit houdt in dat het dier minimaal een uur voor de echo niet meer geplast mag hebben. De buik van de patiënt zal door ons geschoren worden aangezien haren het echografisch beeld storen. Het dier ligt meestal op de rug, op een speciaal gewatteerd kussen, er wordt echogel op de geschoren huid aangebracht en het onderzoek in een verduisterde ruimte kan beginnen.

echo

Wanneer doen we echo?

Kosten?


Over

Ons echotoestel van Echomedics Mindray DC-70-V geeft een optimale beeldkwaliteit en wordt dan ook veelvuldig gebruikt om ons te helpen tot een diagnose te komen. We bekijken systematisch de inwendige organen van de buikholte (lever, milt, nieren, maag, darmen, blaas, baarmoeder ...), de schildklier, de ogen, pezen en spieren. Echografie maakt het ook mogelijk inwendige tumoren op te sporen, metingen uit te voeren, echobegeleide fijne naaldaspiraten te nemen (van een abnormale lever , milt,…), rechtstreeks urine uit de blaas te prikken, bij aanwezigheid van vrij vocht in de buikholte deze aan te prikken en cytologisch te onderzoeken , vreemde voorwerpen op te sporen, foetussen te controleren bij dracht... Tijdens het maken van de echo kunnen er foto’s en filmpjes gemaakt worden van de echobeelden. Dit is bijvoorbeeld erg leuk als uw dier drachtig is. Deze beelden kan de eigenaar meekrijgen op een cd-rom of we sturen ze rechtstreeks naar uw emailadres. De kosten die gerekend worden, hangen af van het uitgevoerde onderzoek. Deze kunnen natuurlijk vrijblijvend en steeds op voorhand goed met u overlegd worden.


Indien er vermoeden is van hartfalen dan adviseren wij een echografisch onderzoek van het hart. Dit wordt nog niet bij ons gedaan en hiervoor werken we samen met de zeer gekende specialisten in de medische beeldvorming: Dr. Ariel Cohen-Solal.