you can't buy love but you can rescue it


Our prime purpose in this life is to help others

messtcel

Cytologie

Onderzoek naar cellen

Op eenvoudige wijze tot snelle diagnose komen


Over microscopie

Bij microscopie kijken we doorheen de binoculaire microscoop naar kleine structuren die met het blote oog niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Er zijn diverse eenvoudige en weinig belastende methoden (afkrabsel, tapestrip, afdrukpreparaat) beschikbaar om celmonsters voor cytologisch onderzoek te verkrijgen. Het bekijken van een staaltje onder de microscoop kan op een eenvoudige wijze tot een snelle diagnose leiden.
Lichaamsvochten zoals bloed, beenmerg, buikvocht, longvocht, urine en gewrichtsvocht kunnen we bekijken en analyseren. Cytologisch onderzoek speelt ook een belangrijke rol bij de diagnose van verschillende huidaandoeningen. Ook bij een oorontsteking zal er nagekeken worden welk type infectie aanwezig is (parasitair, infectieus, allergisch).
Van gezwelletjes in de huid, waarbij het om een goedaardige of kwaadaardige aandoening kan gaan, zal altijd een punctie gedaan worden. Indien het om een tumoraal of ontstoken orgaan in de buik gaat, zal er soms beslist worden om een echobegeleide punctie uit te voeren. Dergelijke preparaten worden na kleuring onder de microscoop bekeken om onder andere de celtypes te bepalen en te beoordelen. Indien nodig kunnen de preparaten doorgestuurd worden naar een extern specialist.