you can't buy love but you can rescue it


Our prime purpose in this life is to help others

catalyst

Bloedonderzoek

Er gaat geen kostbare tijd verloren

Fier op ons eigen toetel


Snel een enorme hoeveelheid informatie

Animali heeft een eigen bloedanalyse toestel, Lasercyte Hematology, SNAPshot en Catalyst van Idexx van topkwaliteit. Al na 15-30 minuten zijn de resultaten van het bloedonderzoek gekend waardoor er in geval van spoed geen kostbare tijd verloren gaat. Een simpel bloedonderzoek biedt een enorme hoeveelheid informatie. Ook blijven vorige analyses mooi bij mekaar zitten waardoor elke verandering perfect in grafieken weergegeven en opgevolgd kan worden. Vanaf de leeftijd van 7-8 jaar raden we aan om jaarlijks een urine- en bloedonderzoek uit te laten voeren, dit om eventuele aandoeningen zoals bv nier- of leverproblemen vroegtijdig te kunnen opsporen. Enkel voor gespecialiseerde onderzoeken werken wij samen met een extern laboratorium dat in opdracht van ons de stalen verder onderzoekt.

lasercyte idexx

Een bloedonderzoek kan veel aan het licht brengen


Bij een standaard bloedonderzoek worden onder andere de rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes, nierfunctie en leverfunctie getest. Afhankelijk van de situatie en na eventueel bespreken van de kosten, wordt gekozen voor een uitgebreid algemeen of eerder een beperkt bloedonderzoek. We kunnen specifieke testen doen zoals het bepalen van de ionen, verschillende hormonen zoals het schildklierhormoon of de cortisolconcentratie, de aanwezigheid van bepaalde parasieten zoals Giardia, hartworm, longworm of Borrelia (de ziekte van Lyme), schade aan de hartspier bij katten (test op hypertrofische cardiomyopathie) en nog veel meer. Omdat we al deze testen zelf kunnen doen, kunnen we sneller een diagnose stellen zodat we veel kostbare tijd winnen.
Voor het grootste deel van de bloedonderzoeken moet uw dier nuchter zijn. Sommige bloedwaarden worden immers beïnvloed door voedsel. Nuchter zijn betekent dat uw dier 12 uur lang niet gegeten mag hebben, drinken mag steeds. Wanneer de werking van bepaalde medicamenten wordt getest, kan het zijn dat deze met voedsel moeten worden ingenomen. Uiteraard is nuchter zijn in zo'n geval per definitie onmogelijk. Uw dierenarts zal u dan ook steeds vertellen of uw dier al dan niet nuchter moet langskomen.
De bloedafname kan bijna steeds zonder verdoving. We proberen dit te allen tijde te vermijden en enkel bij zeer agressieve of onhandelbare dieren is een lichte verdoving noodzakelijk.